Zdun, M. (2021). Ponowoczesny romantyzm jako nurt ideowy określający horyzonty współczesnego człowieczeństwa. Horyzonty Wychowania, 20(53), 103-116. https://doi.org/10.35765/hw.1816