Wach, K. (2014). Edytorial: Przedsińôbiorczy uniwersytet. Horyzonty Wychowania, 13(28), 3-6. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/19