Ablewicz, K. (2015). Doświadczenie pracy – antropologia oraz aksjologia osobistych i społecznych relacji w perspektywie rozwoju człowieka. Horyzonty Wychowania, 14(30), 11-29. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/519