Milerski, B. (2015). Praca w tradycji protestanckiej w perspektywie pedagogicznej. Horyzonty Wychowania, 14(30), 97-112. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/535