Loyola Opiela, S. M. (2015). Wychowanie przez prac─Ö i do pracy we wczesnej edukacji. Horyzonty Wychowania, 14(30), 147-166. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/539