Strzelczyk, A. E., & Kulig-Moskwa, K. (2016). Czynniki wewnętrzne jako determinanta ścieżek karier zawodowych młodzieży dolnośląskiej w świetle wyników badań własnych. Horyzonty Wychowania, 15(35), 283-298. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/587