Pluta, J., & Safin, K. (2016). Ścieżki kariery a przedsiębiorczość ludzi młodych. Horyzonty Wychowania, 15(35), 177-197. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/596