Gaweł, A., & Wach-Kąkolewicz, A. M. (2016). Konstruktywizm edukacyjny w nauczaniu przedsiębiorczości metodą gier elektronicznych. Horyzonty Wychowania, 15(34), 87-102. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/616