Suszek, W. (2016). Academic Coaching Centre – przykład kreowania postaw przedsiębiorczych społeczności akademickiej. Horyzonty Wychowania, 15(34), 323-341. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/627