Borkowski, T. (2015). Edytorial: Starość. Horyzonty Wychowania, 14(32), 5-9. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/768