STEINEROWSKA-STREB, I. Edukacja a zachowania przedsiębiorcze właścicieli-menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi. Horyzonty Wychowania, v. 17, n. 41, p. 237-250, 3 wrz. 2018.