KOSOWSKI, ŁUKASZ. Mtoto. Prawa dziecka w postkolonialnym świecie. Horyzonty Wychowania, v. 13, n. 25, p. 117-131, 30 mar. 2014.