ZDUN, M. Ponowoczesny romantyzm jako nurt ideowy określający horyzonty współczesnego człowieczeństwa. Horyzonty Wychowania, v. 20, n. 53, p. 103-116, 17 luty 2021.