WACH, K. Edytorial: Przedsińôbiorczy uniwersytet. Horyzonty Wychowania, v. 13, n. 28, p. 3-6, 30 grudz. 2014.