Jagieła, Jarosław. 2017. „Szczególny Rodzaj Ukrytej Przemocy Wobec Dziecka. Zastępczy Syndrom Münchhausena”. Horyzonty Wychowania 7 (13), 182-96. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1039.