Kudelska, Marta. 2017. „Cenne Ludzkie ciało”. Horyzonty Wychowania 7 (14), 161-77. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1067.