Prucnal, Marta. 2014. „Wokół Praw Dziecka”. Horyzonty Wychowania 13 (25), 15-29. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/11.