Skorowski, Herynk. 2017. „Granice wolności W środkach Masowego Przekazu”. Horyzonty Wychowania 5 (10), 193-205. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1117.