Van Der Tuin, Leo. 2017. „Formacja Sumienia: Działania Pedagogiczne Czy Pertraktacje?”. Horyzonty Wychowania 4 (8), 139-67. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1174.