Wieczorkowski, Kazimierz. 2017. „Marek Budajczak, Edukacja Domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne”. Horyzonty Wychowania 4 (8), 302-5. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1192.