Homa, Tomasz. 2017. „Kulturotwórczy I Polityczny Wymiar działalności Edukacyjnej”. Horyzonty Wychowania 3 (5), 49-62. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1294.