Mółka, Miłosz, i Janusz Mółka. 2018. „Narracja źródłem Wiedzy W Pedagogice / Narrative As a Source of Knowledge in Pedagogy”. Horyzonty Wychowania 17 (42), 111-23. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1462.