Zdun, Magdalena Maria. 2018. „Aktorzy Rozwoju Gospodarczego Jako wytwór odziaływań Socjalizacyjnych Systemu społecznego”. Horyzonty Wychowania 17 (41), 261-70. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1494.