Steinerowska-Streb, Izabella. 2018. „Edukacja a Zachowania przedsiębiorcze właścicieli-menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami Rodzinnymi”. Horyzonty Wychowania 17 (41), 237-50. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1513.