Bigos, Krystian. 2019. „Skłonność studentów Do Podejmowania działalności Gospodarczej W zależności Od wielkości Miasta Pochodzenia”. Horyzonty Wychowania 17 (43), 61-71. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1531.