Borkowski, Tadeusz. 2018. „Narracja. Nowa Perspektywa W Nauce?”. Horyzonty Wychowania 17 (42), 147-58. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1566.