Kosowski, Łukasz. 2014. „Mtoto. Prawa Dziecka W Postkolonialnym świecie”. Horyzonty Wychowania 13 (25), 117-31. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/16.