Rembiasz, Małgorzata, i Paulina Siemieniak. 2019. „Kształtowanie Postaw przedsiębiorczych Studentek W kontekście Konfliktu Roli Rodzicielskiej I Zawodowej”. Horyzonty Wychowania 17 (43), 197-207. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1605.