Popowska, Magdalena M. 2018. „Przedsiębiorczość społeczna Jako Klucz Do Skutecznej Edukacji przedsiębiorczej Na społecznie Odpowiedzialnym Uniwersytecie”. Horyzonty Wychowania 17 (42), 205-18. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1612.