Horowski, Jarosław, i Wojciech Sadłoń. 2019. „Edukacja Religijna W świetle Realizmu Krytycznego I Teorii Morfogenezy”. Horyzonty Wychowania 18 (45), 109-20. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1651.