Błasiak, Anna. 2019. „Tendencje Zmian We współczesnych Rodzinach W ponowoczesności”. Horyzonty Wychowania 18 (45), 11-21. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1710.