Zdun, Magdalena. 2021. „Ponowoczesny Romantyzm Jako Nurt Ideowy określający Horyzonty współczesnego człowieczeństwa”. Horyzonty Wychowania 20 (53), 103-16. https://doi.org/10.35765/hw.1816.