Ablewicz, Krystyna. 2015. „Doświadczenie Pracy – Antropologia Oraz Aksjologia Osobistych I społecznych Relacji W Perspektywie Rozwoju człowieka”. Horyzonty Wychowania 14 (30), 11-29. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/519.