Strzelczyk, Agata Ewa, i Katarzyna Kulig-Moskwa. 2016. „Czynniki wewnętrzne Jako Determinanta ścieżek Karier Zawodowych młodzieży dolnośląskiej W świetle wyników Badań własnych”. Horyzonty Wychowania 15 (35), 283-98. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/587.