Pluta, Jacek, i Krzysztof Safin. 2016. „Ścieżki Kariery a przedsiębiorczość Ludzi młodych”. Horyzonty Wychowania 15 (35), 177-97. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/596.