Kudelska, M. (2017) „Cenne ludzkie ciało”, Horyzonty Wychowania, 7(14), s. 161-177. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1067 (Udostępniono: 3sierpień2020).