Leś, T. (2017) „Kilka uwag o istnieniu wartości z uwzględnieniem problematyki wychowawczej”, Horyzonty Wychowania, 7(14), s. 242-251. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1075 (Udostępniono: 23wrzesień2020).