Prucnal, M. (2014) „Wokół praw dziecka”, Horyzonty Wychowania, 13(25), s. 15-29. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/11 (Udostępniono: 9sierpień2020).