O’Collins, G. (2017) „Czym jest prawdziwa wolność?”, Horyzonty Wychowania, 5(10), s. 47-55. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1108 (Udostępniono: 21październik2020).