Gajda, J. (2017) „Granice wolności”, Horyzonty Wychowania, 5(10), s. 121-134. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1113 (Udostępniono: 29październik2020).