De Bertolis, O. (2017) „Prawa i wolność: wieloznaczność i perspektywy”, Horyzonty Wychowania, 5(10), s. 175-192. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1116 (Udostępniono: 29październik2020).