Skorowski, H. (2017) „Granice wolności w środkach masowego przekazu”, Horyzonty Wychowania, 5(10), s. 193-205. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1117 (Udostępniono: 29październik2020).