Van Der Tuin, L. (2017) „Formacja sumienia: działania pedagogiczne czy pertraktacje?”, Horyzonty Wychowania, 4(8), s. 139-167. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1174 (Udostępniono: 24wrzesień2020).