Król, R. (2017) „Człowiek wobec dobra i zła w perspektywie filozofii moralności T. Ślipki”, Horyzonty Wychowania, 4(8), s. 267-277. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1187 (Udostępniono: 26wrzesień2020).