Wieczorkowski, K. (2017) „Marek Budajczak, Edukacja domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne”, Horyzonty Wychowania, 4(8), s. 302-305. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1192 (Udostępniono: 23wrzesień2020).