Wróbel, J. (2017) „Czy człowiek musi się zmagać ze swoimi genami?”, Horyzonty Wychowania, 4(7), s. 81-100. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1202 (Udostępniono: 30listopad2020).