Sztuka, M. (2017) „Aksjologiczny wymiar rozstrzygnięć w teorii i praktyce resocjalizacji”, Horyzonty Wychowania, 3(6), s. 127-138. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1267 (Udostępniono: 2lipiec2020).