Homa, T. (2017) „Kulturotwórczy i polityczny wymiar działalności edukacyjnej”, Horyzonty Wychowania, 3(5), s. 49-62. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1294 (Udostępniono: 23wrzesień2020).