Mółka, M. i Mółka, J. (2018) „Narracja źródłem wiedzy w pedagogice / Narrative as a source of knowledge in pedagogy”, Horyzonty Wychowania, 17(42), s. 111-123. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1462 (Udostępniono: 15styczeń2021).