Zdun, M. M. (2018) „Aktorzy rozwoju gospodarczego jako wytwór odziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego”, Horyzonty Wychowania, 17(41), s. 261-270. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1494 (Udostępniono: 13lipiec2020).